Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach


NABÓR WNIOSKÓW MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę